U bevindt zich op: Home Residunormen Tips

Import van groenten, fruit en paddestoelen

Voorzorgsmaatregelen

1. Inventariseer risico MRL overschrijding

Kijk in de EWRS-databank met de resultaten van de residu-analyses en selecteer de door u verhandelde producten. Komen er (veel) producten met overschrijdingen van de Europese norm (MRL) uit het land van herkomst? Vraag uw leverancier dan of de middelen waarvan de norm is overschreden (nog) gebruikt worden door hem of door zijn toeleveranciers (de teler(s)). Zo ja, geef dan aan dat voorzichtigheid met het gebruik van het middel met daarin de betreffende actieve stof wordt aangeraden. Wellicht is het mogelijk een alternatief middel te gebruiken.

2. Vergelijk MRL-wetgeving land van herkomst met Europese MRL-wetgeving

Vaak zijn de verschillen tussen de MRL's in de diverse landen de oorzaak van overschrijdingen. Als de MRL voor een bepaalde middel/gewascombinatie in het land van herkomst hoger ligt dan in Europa, dan kan er al een overschrijding van de norm zijn bij normaal (legaal) gebruik van het middel. Een overzicht van de bronnen voor MRL's in andere landen en Europa vindt u hier. U kunt ook zoeken in de EU-MRL databank voor een aantal producten en landen. Vindt u de juiste normen niet op deze site? Wellicht kan uw leverancier in het land van herkomst u hieraan helpen.

3. Informeer uw leverancier over Europese normen

Stel de leverancier in het land van herkomst op de hoogte van de Europese normen. Deze normen zijn te vinden op http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Adviezen na constatering overschrijding residunorm

1. Navraag analyseresultaten

Neem bij twijfel contact op met het laboratorium om na te gaan of er iets fout is gegaan bij de analyse.

2. Informeer leverancier

Stel de leverancier altijd op de hoogte en spoor hem aan maatregelen te nemen. Is er geen alternatieve teeltwijze mogelijk? Dan kan een importtolerantie worden aangevraagd bij het Ctgb. Dit kunnen echter tijdrovende procedures zijn.

3. Melding bij NVWA

Indien een overschrijding van de residunorm is geconstateerd bent u verplicht dit te melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). U kunt dit doen middels het meldingsformulier van de NVWA.

4. Vergelijk MRL-wetgeving land van herkomst met Nederlandse MRL-wetgeving

Vaak zijn de verschillen tussen de MRL's in de diverse landen de oorzaak van overschrijdingen. Als de MRL voor een bepaalde middel/gewascombinatie in het land van herkomst hoger ligt dan in Europa, dan kan er al een overschrijding van de norm zijn bij normaal (legaal) gebruik van het middel. Een overzicht van de bronnen voor MRL's in andere landen vindt u hier. U kunt ook zoeken in de EU-MRL databank. Vindt u de juiste normen niet op deze site? Wellicht kan uw leverancier in het land van herkomst u hieraan helpen. Voor sommige landen in de derde wereld geldt overigens dat er helemaal geen normen zijn. Als de norm in Europa overeenkomt met die in het land van herkomst, is de kans niet denkbeeldig dat het middel verkeerd is toegepast. De teler moet hier in dat geval op worden gewezen.

5. Alternatieve oplossingen

Ga na of er een mogelijkheid is om het product alsnog te laten voldoen. Bewaar het bijvoorbeeld tot het product wel aan de norm voldoet of kijk of er een ander land is waar het heen kan. Let op: dit kan alleen als er géén gevaar voor de volksgezondheid is (ArfD wordt niet overschreden). De bronnen voor MRL's in andere landen vindt u hier. U kunt ook zoeken in de EU-MRL databank voor een aantal producten en landen. Kunt u de juiste normen niet op deze site vinden? Wellicht kan uw afnemer in het land van bestemming u hieraan helpen.

6. Extra monsters

U kunt bij een nieuwe levering uit voorzorg één of enkele extra monsters laten analyseren.

 

Zoeken:

Service